Bekkenfysiotherapie voor mannen

Ik leg mij als een van de zeer weinige mannelijke bekkenfysiotherapeuten extra toe op de behandeling van mannenproblematiek en ben in dit vakgebied een vraagbaak voor artsen en patiënten (en hun partners!).
Met name plas-, prostaat- en pijnklachten worden als typische mannenproblemen herkend en met voortvarendheid behandeld in het Expertisecentrum Bekkenbodem.
Door nauwe samenwerking met de urologen van Andros Mannenkliniek en van de ziekenhuizen is er een enorme kennis en ervaring aanwezig om je klachten eindelijk goed aan te pakken. Zie ook www.andros.nl .

Vaak gaat het om al jaren bestaande hinder en pijn en het is soms verbazingwekkend hoe snel deze na enkele behandelingen verminderen en verdwijnen. Ook wordt er begeleiding geboden bij aanstaande prostaatoperatie, evenals fysiotherapeutische zorg daarna. Trefwoorden zijn dus plasklachten, prostaatpijn, liespijn, scrotumpijn, erectiestoornis, obstipatie, nadruppelen, incontinentie.