Veel moeten plassen

 Altijd op zoek naar een toilet
 Dagelijks ritme ontregeld
 Altijd moe
 Je blaas bepaald te leefritme

Veel moeten plassen

Wat is er aan de hand?

Als je vaak naar het toilet moet, ook 's nachts, dan wordt je dagelijkse ritme op den duur flink ontregeld: je hebt gebroken nachten en dat wreekt zich tijdens de dag. Je gaat slecht functioneren op je werk en thuis. Je bent altijd moe en zoekt overal en nergens meteen naar een wc.

Wat zijn de symptomen van veel moeten plassen?

Je moet vaak plassen en gaat steeds maar weer naar het toilet.

Hoe ontstaan problemen met veel moeten plassen?

Als je veel moet plassen, kan dat diverse oorzaken hebben.  

  • Je leegt je blaas niet goed, er blijft wat achter. De blaas is snel vol, dus je wilt al snel daarna wéér naar de wc.
  • Je blaas is gewend om heel vaak geleegd te worden. Ook al zit er dan maar weinig in: die blaas wil alweer leeg. Door al dat plassen wordt je blaas steeds kleiner en raakt dus steeds sneller vol.

Bij een echt overactieve blaas (OAB) kun je ook vaak aandrang hebben om te plassen, maar dat komt niet zo vaak voor. Dan is er iets met de blaas zelf aan de hand en moet je je huisarts of uroloog ernaar laten kijken.


Wat kun je zelf doen om deze klachten met veel plassen te voorkomen?

Je moet je bekkenbodem goed ontspannen waardoor de urine weg kan lopen. Dat vraagt ook een goede plashouding, of je nu zit of staat. Bekkenfysiotherapie kan je daarbij helpen.

Problemen met veel moeten plassen behandelen

Tijdens de bekkenfysiotherapie leer je correct en rustig leeg te plassen. Je gaat dus minder vaak plassen, maar beter en zonder nadruppelen want leeg is leeg.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat je blaas weer went aan meer vulling. Daarvoor heb je je bekkenbodem nodig, die de blaas goed afsluit. Dan kun je die drang weerstaan om steeds maar weer te plassen.

Die bekkenbodem geeft door wat aan te spannen het signaal aan je blaas dat die zich wat rustiger moet opstellen en moet wennen aan meer vulling. ‘Houd je even koest, de bekkenbodem is gesloten.’ Blaastraining levert heel snel heel goede resultaten op.